Chiến Tranh Nhìn Từ Phía Bên Kia

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản:
Số trang: 27
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM )
Lượt đọc: 4,522
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Tuy nhiên, thực trạng cho thấy mặc dù văn chương về chiến tranh Việt Nam cực kỳ phong phú về số lượng, chỉ có một số tác phẩm được xem là những thành tựu nghệ thuật. Tại sao vậy? Tim O Brien, một nhà văn Hoa Kỳ và là cựu quân nhân tham chiến tại Việt Nam, cho rằng tác giả của văn chương về chiến..