Lửa Trong Thành Phố Sẩm Tối

Tác giả Eno Ravd
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 44
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 12:45 PM)
Tags -
Lượt đọc 1,578
Chia sẻ
Giới thiệu

Xuất phát từ lòng yêu nước căm thù giặc, I-u-lô cùng với Ô-lép đã ngầm tuyên chiến với bọn phát xít… Cao điểm của những hoạt động ấy là việc các em đốt ngọn lửa nơi di tích cối xoay cổ chào mừng chiến thắng Xta-lin-grát và kỷ niệm 60 năm ngày nhân dân E-xt ô-ni-a nổi dậy vào đêm I-u-rép chống lại..

Bình luận