Đảo Hoang

Tác giả Tô Hoài
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 18
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 12:45 PM)
Tags -
Lượt đọc 258
Chia sẻ
Giới thiệu

Vua yêu, dùng làm quan, lễ lạt đầy nhà, không thiếu thức gì. An Tiêm sinh ra kiêu mạn, thường nói: “Cái gì cũng là vật tiền thân của tôi cả', không nghĩ đến ơn vua. Vua nghe thấy, giận lắm mà rằng: “Mày là kẻ thần tử sinh kiêu mạn, không nhớ ơn vua, cái gì cũng bảo là của tiền thân, bây giờ bỏ mày..

Bình luận