Bí Quyết Sống Lâu Trăm Tuổi

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
8
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 11:02 AM)
Lượt đọc:
12,797
Chia sẻ:

Tôi ở Mỹ về năm ngoái, trước ở Stan-pho(1) 6 năm. Tôi muốn giới thiệu rất nhiều cái mới. Gần đây, Thành phố Bắc Kinh đã tiến hành tổng điều tra. Thành phố chúng ta được 2 thứ quán quân (về bệnh lý học), một là quán quân huyết áp cao, một nữa là mỡ máu cao, rất đáng tiếc. Thành uỷ hết sức coi trọng..