Quảng Cáo Thoái Vị Và PR Lên Ngôi

Tác giả: Al Ries & Laura Ries
Nhà xuất bản:
Số trang: 7
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 09:29 AM )
Lượt đọc: 1,593
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Thật ra, câu trả lời thấu đáo cho vấn đề này không thật dễ dàng, nhất là trong phạm vi một lớp học. Nó cần cả một cuốn sách. Chính vì vậy, chúng tôi đã nảy ý định xin bản quyền của Nhà xuất bản HarperCollins và tác giả của cuốn sách này, The Fall of Advertising and The Rise or PR, để dịch và xuất..