Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
20
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 09:29 AM)
Lượt đọc:
33,408
Chia sẻ:

(Làm thế nào những công ty tốt, công ty bình thường, hay ngay cả công ty đang trong tình trạng tồi tệ cũng có thể đạt đến mức vĩ đại trường tồn) Một cuốn sách có khả năng mở ra 1 chân trời mới về cách bạn quản trị 1 tổ chức. Có những diễn đàn xuất hiện và lóe sáng như 1 ngôi sao chổi. Rồi sau đó lại..