Tư Duy Đột Phá

Tác giả Shozo Hibino & Gerald Nadler
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 15
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 09:29 AM)
Tags -
Lượt đọc 10,487
Chia sẻ
Giới thiệu

Với Tư duy Đột phá, bạn sẽ suy nghĩ thông minh hơn, mà không phải mất nhiều công sức. Có lẽ đã có hàng trăm quyển sách giới thiệu những giải pháp tuyệt vời và những chương trình được xem là “chẩn đoán căn bản” mà các công ty được điều hành tốt nhất hay những người tỉnh thức nhất đã khám phá ra trong..

Bình luận