"Phá Rào" Trong Kinh Tế Vào Đêm Trước Đổi Mới

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
29
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 09:29 AM)
Lượt đọc:
34,037
Chia sẻ:

Mục tiêu của cuốn sách này là góp phần dựng lại một bức tranh sống động, phong phú về những tìm tòi, tháo gỡ trong thời kỳ 'phá rào' đó. Nói đến phá rào, trước hết cần trả lời câu hỏi: Hàng rào là những gì? Đó chính là những thể chế, những nguyên tắc của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung được..