Hai Mươi Mốt Năm Viện Trợ Mỹ Ở Việt Nam

Tác giả Đăng Phong
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 6
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 09:29 AM)
Tags -
Lượt đọc 17,782
Chia sẻ
Giới thiệu

Nhưng ngoài số tiền viện trợ cho ngụy quân và ngụy quyền, Mỹ đã trực tiếp đưa cả quân đội, các bộ máy quân sự, dân sự vào miền Nam. Nếu tính tất cả các loại chi phí, trong hơn 20 năm đó, Mỹ đã bỏ vào Việt Nam khoảng hơn 160 tỷ đôla.Hầu như chưa có nơi nào trên thế giới mà Mỹ phải bỏ ra nhiều tiền..

Bình luận