Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình

Nhà xuất bản:
Số trang:
63
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 09:29 AM)
Lượt đọc:
2,765
Chia sẻ:

Ghi danh thành viên câu lạc bộ “Điều duy nhất quan trọng trong thế giới này là mối quan hệ. Mọi vật tồn tại trong vũ trụ này bởi vì chúng có quan hệ với nhau. Không có điều gì tồn tại một cách độc lập. Chúng ta cũng thôi đừng giả bộ mình là những cá nhân có thể tồn tại một mình.”