Văn học
Tác giả: Nguyễn Trãi

GIA HUẤN CA

Chương 1: Lời Mở Đầu

1 . Đặt quyển sách, vắt tay nằm nghỉ,

Hễ làm người dạy kỹ thì nên,

Phấn son cũng phải bút nghiên,

Cũng nhân tâm ấy há thiên lý nào.

Hết Chương 1: Lời Mở Đầu
Thông tin sách

Hết Chương 1: Lời Mở Đầu, mời bạn đọc tiếp Chương 2: Dạy Vợ Con

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh