# Tên sách Số trang Giá (KP) Tác giả Loại sách Số lượt đọc
1,866 1000 Nụ Hôn Nồng Cháy 20 Miễn phí Thẩm Thương My Ngôn tình 39
1,865 33 Ngày Thất Tình 35 Miễn phí Bào Kình Kình Ngôn tình 113
1,864 36 Chiêu Ly Hôn 183 Miễn phí Thủy tụ nhân gia Ngôn tình 288
1,863 365 Ngày Hôn Nhân 268 Miễn phí Guai Wu Ngôn tình 123
1,862 419 9 Miễn phí Liên Liên Ngôn tình 54
1,861 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái 100 Miễn phí Phương Trúc Ngôn tình 188
1,860 63 Vs 88 26 Miễn phí Mèo Ú Ngôn tình 15
1,859 7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu 7 Miễn phí Ngôn tình 9
1,858 A Mạch Tòng Quân 162 Miễn phí Tiên Chanh Ngôn tình 48
1,857 Ác Điêu 10 Miễn phí Bồng Vũ Ngôn tình 8
Tổng: 1,866 sách