Lập trình trên thiết bị di động Android: Ứng dụng Android đầu tiên

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 38
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:55 PM)
Tags -
Lượt đọc 193
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Mục tiêu Làm quen với cách thức tạo ứng dụng Android cơ bản dùng IDE Eclipse. Hiểu cấu trúc cơ bản của Android project. Dùng XML để tạo layout của Activity. Quen với việc sử dụng các resource trong ứng dụng Android.

Bình luận