Kilopad
Tác giả: Kilopad

Giới thiệu Kilopad

Trang 1: Giới thiệu Kilopad

Kilopad là gì?

Kilopad (Kilopad.com) là mạng xã hội chia sẻ sách điện tử, nơi mọi người có thể lưu trữ, đọc, và chia sẻ hàng triệu cuốn sách, tạp chí, tài liệu và nhiều hơn nữa.

Sứ mệnh của Kilopad?

Sứ mệnh của Kilopad là rút ngắn vòng đời của kiến thức mới. Kilopad làm cho kiến thức mới trở nên phổ biến nhanh hơn, giúp các tác giả nhận được lợi ích (tinh thần và thể chất) nhanh hơn. Kết quả là, con người buộc phải tìm kiến thức cao hơn.

Những ai tham gia Kilopad?

 • Độc giả: Lưu trữ vô hạn và vĩnh viễn tài liệu trực tuyến. Đọc miễn phí hàng triệu sách điện tử, tạp chí và các văn bản thuộc mọi thể loại, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Giao lưu với các tác giả nổi tiếng. Chia sẻ tài liệu có giá trị và được trả tiền từ những người khác .
 • Tác giả: Ngay lập tức tiếp xúc với hàng triệu độc giả để đo lường thành công của tác phẩm mới.
 • Kinh doanh: Nhanh chóng xuất bản và có được doanh thu mong đợi với chi phí tối thiểu.

Những tính năng của Kilopad?

 • Sáng tác trực tuyến
 • Tải lên tức thì và lưu trữ mãi mãi
 • Đọc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu
 • Chia sẻ bài viết, tài liệu với tất cả hoặc chỉ những thành viên được lựa chọn
 • Chia sẻ qua mạng xã hội đại chúng tức thì
 • Bình luận và thể hiện quan điểm trong mỗi trang sách
 • Tự định giá và kinh doanh các tài liệu có giá trị trên toàn cầu, ngay lập tức.
 • Hỗ trợ mọi ngôn ngữ
 • Và nhiều hơn nữa ...  
Hết Trang 1: Giới thiệu Kilopad
Thông tin sách

Hết Trang 1: Giới thiệu Kilopad, mời bạn đọc tiếp Trang 2: Tiền giao dịch trên Kilopad: KP

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh