Đề thi cuối kỳ HK2 (2011-2012) Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 16
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:12 PM)
Tags -
Lượt đọc 176
Chia sẻ
Giới thiệu

Trường Đại Học Bách Khoa - Tp. HCM Khoa Khoa Học & Kỹ Thuật Máy Tính Đề thi cuối kỳ Môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (503004) Ngành: Khoa Học Máy Tính – HK2 – 2011-2012 Thời gian làm bài: 120 phút

Bình luận