Web và các vấn đề an toàn bảo mật

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 42
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (25-05-2014 02:13 PM)
Tags -
Lượt đọc 382
Chia sẻ
Giới thiệu

Tham khảo tài liệu:

Web và các vấn đề an toàn bảo mật

Các máy chủ Web (Webserver) luôn là những vùng đất màu mỡ cho các hacker tìm kiếm các thông tin giá trị hay gây rối vì một mục đích nào đó. Hiểm hoạ có thể là bất cứ cái gì từ kiểu tấn công từ chối dịch vụ, quảng cáo các website có nội dung không lành mạnh, xoá, thay đổi nội dung các file hay phần mềm chứa mã nguy hiểm. Bài viết dưới đây được trình bày như những lời khuyên cho việc đảm bảo an toàn cho các máy chủ Web.

Bình luận