Học cracking - điều cần biết

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 11
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (25-05-2014 02:32 PM)
Tags -
Lượt đọc 234
Chia sẻ
Giới thiệu

Tham khảo tài liệu: Học cracking - điều cần biết Hacker (hay tin tặc) là những người mà hiểu đơn giản là những người có khả năng phá hoại những website. Họ khai thác, tìm kiếm những lỗ hổng trong phần mềm và website. Một số trong họ tự gọi mình là MŨ TRẮNG (White hat) hay Chính Phái - họ sẽ thông báo với chủ nhân của website hay phần mềm về những lỗ hổng mà họ tìm được để chủ nhân đó có thể sửa chữa hay nhờ vả họ giúp đỡ sửa chữa. Một số khác (đang chiếm đa số hacker) lại sử dụng những lỗ..

Bình luận