Trinh thám, Hình sự
Tác giả: Người Thứ 8

Bóng Tối Đồng Pha Lan

Chương 1: Lời chú thích quan trọng của tác giả

Như mọi lần, tác giả trân trọng nhắc lại với bạn rằng, tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết mà cuốn tiểu thuyết này chứa đựng, chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc, bởi vậy, nếu trong muôn mặc, có sự gần gặn hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời đó chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả.

Đồng Pha Lan là xóm yên hoa của thủ đô Vạn tượng. Tuy không thể so sánh với khu thanh lâu Hambourg, Soho, Yoshiwara, ... Đồng Pha Lan vẫn là một trong những tiểu thiên thai ở Châu Á. Ngoài ra, Đồng Pha Lan còn là nơi hẹn hò của thế giới điệp báo. Tiểu thuyết này lấy Đồng Pha Lan năm 1963 làm bối cảnh, và một phần là do người trong cuộc thuật lại.

Hết Chương 1: Lời chú thích quan trọng của tác giả
Thông tin sách

Hết Chương 1: Lời chú thích quan trọng của tác giả, mời bạn đọc tiếp Chương 2: Phần I

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh