Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Tác giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 46
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 10:35 PM)
Tags -
Lượt đọc 1,097
Chia sẻ
Giới thiệu

Giáo nghĩa trọng yếu của kinh Pháp Hoa là chỉ bày Tri kiến Phật có sẵn nơi mỗi chúng sinh. Tri kiến Phật là cái thấy biết không thuộc về kiến chấp ngã nơi thân, không thuộc về kiến chấp ngã nơi tâm (vọng tâm). Lại là thể của thân tâm, thường trụ không sinh không diệt. Bất luận là hàng nam nữ xuất..

Bình luận