Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Dang Cap Nhat

Đoán Xâm

Chương 2: Lời dẫn

Cộng đồng người Hoa ở Việt Nam và một thiểu số người Việt có truyền thống rất sùng tín ngài Quan Thánh Đế Quân biểu hiện qua việc xin xâm xem vận hạn, tài lộc, thi cử, xây cất, kinh doanh... ở các chùa của người Hoa. Hầu hết những bản đoán xâm đều viết bằng tiếng Hoa và rất súc tích. Một số được dịch sang tiếng Việt và đa số tên dịch giả không được liệt kê rõ ràng trong các bản viết tay. Chúng tôi - thầy Thích NG , tambao - sưu tầm được vài bản viết tay vốn đã xưa cũ, ra công đối chiếu, đánh máy chuyển thành ebook gửi Thuvien-ebook mong giới thiệu cho bạn bè khắp nơi quan tâm đến vấn đề này. Vì khả năng có giới hạn nên không thể tránh khỏi sai sót, mong các bạn lượng thứ.

Hết Chương 2: Lời dẫn
Thông tin sách

Hết Chương 2: Lời dẫn, mời bạn đọc tiếp Chương 3: Xâm số 1 hoặc xem lại Chương 1: Thông tin

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh