Tôn giáo, Tư tưởng
Tác giả: Dang Cap Nhat

Bài Học Từ Lớp Tử Vi

Chương 2: 1. TỬ VI NHẬP MÔN

Xin các bạn học viên chú ý, trong đoạn viết về Nhâm là Thận, Quý là Bàng Quang lộn, xin sửa lại là Nhâm là Bàng Quang, Quý là Thận. Mong rằng dù tôi viết lộn các bạn cũng không bị sai lầm bởi tôi đã ghi rõ: "Số lẻ là phủ, thí dụ: Giáp là 1 (lẻ); số chẵn là tạng, thí dụ: Ất là 2 (chẵn)". Đây cũng chính là lý do xưa nay tôi học gì cũng phải hiểu rõ nguyên lý và nguồn gốc. Bởi sách xưa để lại cũng có thể bị lộn như trường hợp vừa xảy ra.

Đây là điểm các bạn cần lưu ý!

Hết Chương 2: 1. TỬ VI NHẬP MÔN
Thông tin sách

Hết Chương 2: 1. TỬ VI NHẬP MÔN, mời bạn đọc tiếp Chương 3: 2. ĐỊNH CUNG hoặc xem lại Chương 1: Thông tin

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh