Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Zhukov

Nhớ Lại Và Suy Nghĩ

Chương 1: Thông tin

Thông tin ebook

Tác giả: Zhukov

Tác phẩm: Nhớ Lại Và Suy Nghĩ

Thể loại: hồi ký

Dịch giả: Lê Tùng Ba - Hồng Lam - Nguyễn Hải Sa – Lê Bá Phán - Trần Anh Tuấn

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Hết Chương 1: Thông tin
Thông tin sách

Hết Chương 1: Thông tin, mời bạn đọc tiếp Chương 2: Về tác giả

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh