Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Nhất Như - Phạm Cao Hoàn

Danh Sĩ Kim Cổ Thế Giới

Chương 6: 4. ĐIỆU "NHỊ HOÀNG" GỐC Ở ĐÂU ?

Trong các vở "Kinh kịch", có một điệu chính được gọi là "Nhị hoàng". Đó là điều mà những người yêu thích Kinh kịch đều biết rõ.

Còn như điệu "Nhị hoàng", tên gọi chính xác và nguồn gốc của nó thế nào, trước sau vẫn là nghi vấn trong việc nghiên cứu điệu hát hài khúc, đã được tranh luận không ngớt.

Một số chuyên gia hài khúc thời trước ở Trung Quốc, phần lớn đều cho rằng điệu "Nhị hoàng" bắt đầu ở Hoàng Lăng, Hoàng Cương Hồ Bắc, là điệu hát từ địa danh biến hoá ra.

Nhưng Phạm Tử Đông trong cuốn Nhạc học thông luận của ông, lại cho rằng: "Nhị hoàng" bắt nguồn từ Thiểm Tây, với âm nhạc Lê viên đời Đường không phải không có quan hệ. Trong sách viết, âm nhạc Lê viên có hai giọng hát chính, một loại khảng khái hùng hồn, một loại uyển chuyển du dương. Cái trước gốc từ Tần xoang, cái sau từ một người tên Hoàng Phan Xước, và gồm thâu cả âm nhạc Đạo gia thổ "Hoàng quan" (mũ vàng), cho nên gọi là "Nhị hoàng".

Lại có một quan điểm khác nữa...

Theo Mã Ngạn Tường khảo chứng, từ năm 1970 về trước, Bắc kinh đã có Kinh xoang và Tây Tần xoang thịnh hành. Sau đó "Huy ban" (ban hát ở An Huy) vào kinh, muốn phân biệt với Kinh xoang, Tần xoang, cho nên đem bộ phận đặc sắc nhất trong điệu Huy, gọi là "Nhị hoàng". Còn như lấy tên "Nhị hoàng" là trong số nhạc khí diễn tấu, hải địch (sáo biển) và tiêu nột (còi) đều có hai cái lưỡi gà (hoàng). Diễn Thành Hồ cầm thác xoang, là việc từ đó đến sau ...

Cũng có người nêu ra cách nhìn không hoàn toàn giống với quan điểm Mã Ngạn Tường, bởi vì từ kịch thoại của Lý Điều Nguyên khắc in từ năm Càn Long thứ 49 (1784) đã ghi chép rõ ràng : "Hồ cầm xoang khởi từ Giang tả (mé tả sông Trường Giang), đời nay âm điệu ấy thịnh hành, chuyên lấy Hồ cầm làm tiết tấu... lại có tên là Nhị hoàng xoang". Giang tả tức là tỉnh Quảng Tây hiện nay.

Nhưng, cái đó vẫn không vạch rõ ra được vì sao có cái tên gọi "Nhị hoàng"? Như vậy, tuy các nhà bình luận đều có lý lẽ, nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục mọi người. Thân thế của "Nhị hoàng" vẫn còn được nghiên cứu để làm sáng tỏ...!

Hết Chương 6: 4. ĐIỆU "NHỊ HOÀNG" GỐC Ở ĐÂU ?
Thông tin sách

Hết Chương 6: 4. ĐIỆU "NHỊ HOÀNG" GỐC Ở ĐÂU ?, mời bạn đọc tiếp Chương 7: 5. VÌ SAO "LÊ VIÊN" GỌI LÀ HÍ KHÚC ? hoặc xem lại Chương 5: 3. HÀI KỊCH CÓ TỪ BAO GIỜ ?

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh