Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Phạm Việt Long

Bê Trọc

Chương 1: Thông tin

Thông tin ebook

Tác giả: Phạm Việt Long

Tác phẩm: Bê Trọc

Thể loại: Hồi Ký

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Hết Chương 1: Thông tin
Thông tin sách

Hết Chương 1: Thông tin, mời bạn đọc tiếp Chương 2

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh