Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Daniel Grandclément

Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương…

Chương 1: Thông tin

Tác giả : Daniel Grandclément

Tác phẩm : Bảo Đại, Hay Là Những Năm Tháng Cuối CÙng Của Vương Quốc An Nam

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: BAO DAI ou les derniers jours de l'empire d'Annam - Nhà xuất bản JC Lattès – 1997

Nhà xuất bản Phụ Nữ

Hết Chương 1: Thông tin
Thông tin sách

Hết Chương 1: Thông tin, mời bạn đọc tiếp Chương 2: Phần I: HOÀNG ĐẾ

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh