Teen, Giới trẻ
Tác giả: Khuyết Danh

Yêu Em Trọn Đời Bằng Một Lời Giả Dối

Chương 1: Thông tin

Thông tin ebook

Tác giả: Khuyết danh

Tác phẩm: Yêu em trọn đời bằng một lời giả dối

Thể loại: Truyện teen

Hết Chương 1: Thông tin
Thông tin sách

Hết Chương 1: Thông tin, mời bạn đọc tiếp Chương 2: Tóm tắt truyện

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh