Teen, Giới trẻ
Tác giả: Lev Tolstoy

Truyện thơ ngụ ngôn

Chương 2: Ngựa đực và ngựa cái

Đêm ngày ngựa cái rong chơi

Còn anh ngựa đực cả đời cày thuê

Ban ngày vất vả ê chề

Đói lòng chập choạng đêm về kiếm ăn

Lại nghe ngựa cái can rằng:

Tội gì cày xới nhọc nhằn anh ơi

Tôi mà bị chủ quất roi

Chổng mông tung vó tôi thời đá ngay

Hôm sau ngựa đực nghỉ cày

Chủ lôi ngựa cái ra thay việc đồng

Thế là ngựa cái đàng lòng

Ngày ngày đeo ách ra đồng cày thay

Đêm ngày ngựa cái rong chơi

Còn anh ngựa đực cả đời cày thuê

Ban ngày vất vả ê chề

Đói lòng chập choạng đêm về kiếm ăn

Lại nghe ngựa cái can rằng:

Tội gì cày xới nhọc nhằn anh ơi

Tôi mà bị chủ quất roi

Chổng mông tung vó tôi thời đá ngay

Hôm sau ngựa đực nghỉ cày

Chủ lôi ngựa cái ra thay việc đồng

Thế là ngựa cái đàng lòng

Ngày ngày đeo ách ra đồng cày thay

Hết Chương 2: Ngựa đực và ngựa cái
Thông tin sách

Hết Chương 2: Ngựa đực và ngựa cái, mời bạn đọc tiếp Chương 3: Cáo và sếu hoặc xem lại Chương 1: Tập 1 Lời giới thiệu

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh