Teen, Giới trẻ
Tác giả: Tô Hoài

Dế Mèn Phiêu Lưu Ký

Chương 1: Thông tin

Tác giả: Tô Hoài

Tác phẩm: Dế Mèn phiêu lưu ký

Nhà xuất bản kim đồng

Hết Chương 1: Thông tin
Thông tin sách

Hết Chương 1: Thông tin, mời bạn đọc tiếp Chương 2: Lời tác giả

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh