Lịch sử
Tác giả: Hồ Chí Minh

Nhật ký trong tù

Chương 1

獄中日記

Ngục trung nhật ký

Nhật ký trong tù

身体在獄中

精神在獄外

欲成大事業

精神更要大

Thân thể tại ngục trung

Tinh thần tại ngục ngoại

Dục thành đại sự nghiệp

Tinh thần cánh yếu đại

Bản dịch của Nam Trân:

Thân thể ở trong lao,

Tinh thần ở ngoài lao;

Muốn nên sự nghiệp lớn,

Tinh thần phải càng cao.

Trong nguyên bản, bốn câu thơ này không có đầu đề, chép ở ngoài bìa tập Ngục trung nhật ký cùng hình vẽ hai tay bị xiềng, có lẽ được tác giả xem như lời đề từ cho toàn tập.

Hết Chương 1
Thông tin sách

Hết Chương 1, mời bạn đọc tiếp Chương 2: Mở đầu tập nhật ký

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh