Kinh tế, Kinh doanh
Tác giả: Jim Collins

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Chương 1: Mở đầu

Tên sách: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI

Tác giả: JIM COLLINS

Dịch giả: Trần Thị Ngân Tuyến

Nhà xuất bản: NXB Trẻ; Tổ hợp giáo dục Pace

Hết Chương 1: Mở đầu
Thông tin sách

Hết Chương 1: Mở đầu, mời bạn đọc tiếp Chương 2: GIỚI THIỆU

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh