Kinh tế, Kinh doanh
Tác giả: Shozo Hibino & Gerald Nadler

Tư Duy Đột Phá

Chương 1: Mở đầu

Thông tin ebook

Tác giả: Shozo Hibino & Gerald Nadler

Tác phẩm: Tư duy đột phá

Thể loại: Kinh doanh, đầu tư

Dịch giả: Vương Long, Phương Trà

Nhà xuất bản Trẻ

Hết Chương 1: Mở đầu
Thông tin sách

Hết Chương 1: Mở đầu, mời bạn đọc tiếp Chương 2: GIỚI THIỆU

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh