Kinh tế, Kinh doanh
Tác giả: Đăng Phong

"Phá Rào" Trong Kinh Tế Vào Đêm Trước Đổi Mới

Chương 1: Mở đầu

Thông tin ebook

Tác giả: Đặng Phong

Tên sách: Phá rào trong kinh tế vào đêm trước Đổi mới

Thể loại: Kinh tế, chính trị, xã hội

Nhà xuất bản Tri thức - 2009

Hết Chương 1: Mở đầu
Thông tin sách

Hết Chương 1: Mở đầu, mời bạn đọc tiếp Chương 2: LỜI TÁC GIẢ

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh