GIÁO TRÌNH MẠNG DOANH NGHIỆP

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 149
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:10 PM)
Tags -
Lượt đọc 309
Chia sẻ
Giới thiệu

Cuốn sách đi vào các vấn đề chính sau: -ƒ Thiết kế lược đồ địa ch ỉIP cho doanh nghiệp ƒ- Cơbản về công nghệ mạng không dây -ƒ Vấn đề định tuyến và chuyển mạch trong mạng doanh nghiệp -ƒ Triển khai các dịch vụ máy chủ(Mail Server, Web Server, DNS, DHCP…) -ƒ Cơ bản về bảo mật

Bình luận