Python for Finance

Tác giả Yuxing Yan
Nhà xuất bản Packt Publishing (2014)
Ngôn ngữ English
Số Trang 408
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Hạnh Nguyên (29-06-2017 11:15 AM)
Tags -
Lượt đọc 19
Chia sẻ
Giới thiệu

sách học lập trình python

Bình luận