Python for Finance

Tác giả Yves Hilpisch
Nhà xuất bản Safari® Books Online (2014)
Ngôn ngữ English
Số Trang 566
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Kim Cương Vũ (29-06-2017 11:11 AM)
Tags -
Lượt đọc 785
Chia sẻ
Giới thiệu

Sách học lập trình Python

Bình luận