Hướng dẫn phân tích thiết kế hệ thống quản lý

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 124
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Kim Cương Vũ (27-05-2014 03:27 PM)
Tags -
Lượt đọc 15
Chia sẻ
Giới thiệu
_

ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG, HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN.

Bình luận