Đánh Giá Dự Án

Tác giả Live & Learn
Nhà xuất bản Nội Bộ (2014)
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 20
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nông Sản An Toàn (10-12-2016 02:57 AM)
Tags Du an
Lượt đọc 0
Chia sẻ
Giới thiệu

Tham nhũng là hành vi của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để trục lợi cho cá nhân. Tham nhũng và các vấn đề thiếu minh bạch làm giảm lòng tin của công dân vào nhà nước và làm chậm sự phát triển kinh tế - xã hội. Tham nhũng, thiếu minh bạch và trách nhiệm nửa vời trong các hoạt động công tác công ở Việt Nam xảy ra ở tất cả các cấp, các ngành và các khâu thủ tục. Không những vậy, sự thiếu minh bạch và tham nhũng còn len lỏi vào cả trong những hoạt động xã hội mà đáng ra trách nhiệm, tình thương và lòng nhân ái phải được đặt lên trên hết (như gian lận trong các khoản hỗ trợ dành cho người nghèo, cắt xén các nguồn cứu trợ dành cho các địa phương bị tác động của thiên tai, khai khống các chi tiêu tài chính dành cho các công trình phúc lợi xã hội…).

Bình luận